Sammen tar vi ansvar

Vi ønsker å bidra til utvidet matmangfold, økt bærekraft, bedret dyrevelferd, redusert matsvinn, mindre plast, sunnere kosthold, styrket fagkunnskap og et inkluderende arbeidsliv. Med vår daglige lidenskap, skal vi endre folks matvaner!